bot gao hap

No Image

Banh Bot Gao Hap

Thanh phan: – Bot gao (1 chen) – La dua (cang nhieu thi mau cang dam) – Nuoc cot dua (3 muong an canh) – Muoi (1 ti) – Duong (3 muong an canh) Chuan…