Crispy Pan-Fried Catfish (Cá Ngát Chiên Giòn bằng Chảo)

How to Make Crispy Pan-Fried Fish

 1. Buy 1 lb skinless catfish fillets.
 2. Not need to wash.
 3. Sprinkle some salt evenly on both sides of the fish.
 4. Bring a pan to hot and add some cooking oil.
 5. When it is hot, add the fish.
 6. Fry on both sides of fillets until golden.
 7. For crispier, keep frying a little bit longer.
 8. Eat with white rice/mixed fish sauce or eat as a snack by dipping in sweet and sour/chili/tomato sauce.
 9. Thank you for watching.
  See you next time.

Cách Làm Cá Chiên Giòn Bằng Chảo

 1. Mua khoảng nữa ký cá không xương không da.
 2. Không cần rửa lại.
 3. Rắc một chút muối đều hai mặt cá.
 4. Bắt chảo cho nóng, cho một chút dầu ăn/mỡ vào.
 5. Khi chảo nóng, cho cá vào.
 6. Chiên hai mặt cá đến khi vàng.
 7. Ai muốn ăn giòn hơn thì để lâu hơn.
 8. Ăn với cơm/nước mắm đâm hoặc ăn chơi chấm với nước sốt chua ngọt/tương ớt/tương cà.
 9. Cám ơn quý vị đã theo dõi.
  Hẹn gặp kỳ tới.

If you search one of the following topic, then this post might help you.

 • Crispy Pan Fried Fish
 • Crispy Fried Fish
 • Pan-Fried Fish
 • Fried Fish
 • Easy Fried Fish Fillet
 • Panfried Fish Fillets
 • Fish Fry
 • Crispy Fish Fillets
 • Homestyle Fried Fish Fillets
 • How to Cook Fish Fillets Perfectly Crispy Without a Recipe
 • Southern Fried Catfish
 • Crispy Lemon Fish Fillets
 • Fried Fish Fillets