thit heo

Canh Du Du Thit Xay

Hom nay minh nau canh du du voi thit heo xay an. Moi moi nguoi xem minh lam sao nha. Nguyen lieu: thit nac xay (thit heo)1 trai du du mo vit hay du du…