Cách cuốn CHẢ GIÒ đơn giản, nhanh, gọn, đẹp và đều

Chắc hầu như ai cũng biết cuốn chả giò trừ các em mới lớn chưa từng làm bao giờ.  Nhưng có một cách có thể giúp mọi người cuốn chả giò nhanh, đẹp và đều hơn.  Nhanh là do ở chổ ta sắp xếp/đặt sắp da chả giò trước khi cuốn.  Thôi mời mọi người theo dõi các hình cuốn chả giò dưới đây.

Cách làm:

  • Đặt sắp da chả giò góc huớng về người/lòng ngực của mình sẽ dể gói hơn.
  • Xếp/gấp miếng da chả giò lại (1/3, hướng từ trong ra).  Nhớ đè đè/vuốt cho nó sát xuống để nó không bị bồng bềnh, dể đặt nhân vào hơn.
  • Cho thịt vào giữa phần da chả giò mới gấp lại.
  • Ụp hai bên lại với nhau.
  • Bắt đầu cuốn lại.
  • Tha một chút lòng đỏ trứng gà ở mép/góc cuối cùng của miếng da chả giò.  Xong, tiếp tục cuộn đến tận cùng mép đó.
  • Đây là cuốn chả giò sau khi hoàn tất.

Bây giờ có thể cho vào nồi dầu chiên được rồi .

Cách cuốn CHẢ GIÒ đơn giản và dễ nhất | How To Wrap A Spring Roll – Easiest and Quickest Way Ever

Xin lưu ý: Xin đừng lấy/cắt xén/cọp dê các bài viết bao gồm hình ảnh khi chưa có sự đồng ý/cho phép.

Be the first to comment on "Cách cuốn CHẢ GIÒ đơn giản, nhanh, gọn, đẹp và đều"

Leave a comment